Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 25 januari 2020

Onze fractieleider Tom Van Gestel mocht bij Ring TV kort uitleggen wat onze opinie is over de gemaakte beleidskeuzes. U kan het hier lezen …

Op 9 december 2019

Opgelet. Door een foutje bij de gemeente is in het gemeentelijk informatieblad 'Nieuwstraat 1' onterecht verschenen dat ons eetfestijn op 13 december eerstkomend plaatsvindt. Zoals de meesten onder jullie misschien wel weten, vond dat plaats op 11 oktober. Nu vrijdag is er bijgevolg GEEN eetfestijn …

Op 15 oktober 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit en verkeersveiligheid

Initiatieven die de verkeersveiligheid bevorderen, kunnen we bij N-VA alleen maar toejuichen. Daarom stelde N-VA tijdens de gemeenteraad van november 2014 reeds voor om het concept van de fietsstraten uit te rollen in onze gemeente.   Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad maar nu probeert de …

Op 8 oktober 2019

Tijdens de gemeenteraad van februari 2019 plaatste N-VA opnieuw de oprichting van buurtinformatienetwerken (BIN) op de politieke agenda. Een BIN is een samenwerkingsverband tussen lokale overheid, politie en inwoners uit een bepaalde buurt. Een BIN wil het veiligheidsgevoel verhogen, de samenleving …

Op 22 augustus 2019

Burgemeester Mast of Eerste Schepen Casier ?   De bouwvergunning voor de windturbines op de Kouter werd onderuit gehaald.In het verleden was Lijst 1785 met huidig Burgemeester Maarten Mast een hevig voorstander van deze windturbines in Peizegem terwijl CD&V met huidig Schepen Lien Casier zich een …

Op 20 juni 2019

We vernamen dat het College beslist heeft om het jaarlijks personeelsfeest te organiseren in het Oost-Vlaamse Baasrode. Wij zouden toch vermoeden dat feesten georganiseerd door het College van Burgemeester en Schepenen bij uitstek in onze 'feestgemeente‘,of op een locatie in onze provincie Vlaams …