Nieuws

Op 25 januari 2020

Onze fractieleider Tom Van Gestel mocht bij Ring TV kort uitleggen wat onze opinie is over de gemaakte beleidskeuzes. U kan het hier lezen …

Op 9 december 2019

Opgelet. Door een foutje bij de gemeente is in het gemeentelijk informatieblad 'Nieuwstraat 1' onterecht verschenen dat ons eetfestijn op 13 december eerstkomend plaatsvindt. Zoals de meesten onder jullie misschien wel weten, vond dat plaats op 11 oktober. Nu vrijdag is er bijgevolg GEEN eetfestijn …

Op 15 oktober 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit en verkeersveiligheid

Initiatieven die de verkeersveiligheid bevorderen, kunnen we bij N-VA alleen maar toejuichen. Daarom stelde N-VA tijdens de gemeenteraad van november 2014 reeds voor om het concept van de fietsstraten uit te rollen in onze gemeente.   Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad maar nu probeert de …