Nieuws

Op 22 augustus 2019

Burgemeester Mast of Eerste Schepen Casier ? De bouwvergunning voor de windturbines op de Kouter werd onderuit gehaald.In het verleden was Lijst 1785 met huidig Burgemeester Maarten Mast een hevig voorstander van deze windturbines in Peizegem terwijl CD&V met huidig Schepen Lien Casier zicheen …

Op 20 juni 2019

We vernamen dat het College beslist heeft om het jaarlijks personeelsfeest te organiseren in het Oost-Vlaamse Baasrode. Wij zouden toch vermoeden dat feesten georganiseerd door het College van Burgemeester en Schepenen bij uitstek in onze 'feestgemeente‘,of op een locatie in onze provincie Vlaams …

Op 20 mei 2019

De inwoners van Hamme kregen ééntalig Franse verkiezingspropaganda van de kleine franstalige partij Défi in de brievenbus. Het kaartje op het pamflet vermeldt hun doelstellingen: Brussel en de faciliteitengemeenten zijn weggesneden uit het kaartje van Vlaams-Brabant en Brussel; een aantal gewenste …