Bestuur

Lieve Vanderstraeten

voorzitter

Greet Faes

ondervoorzitter

Rik Loeckx

secretaris

Marc Wouters

penningmeester

Steven Saerens

communicatieverantwoordelijke

katrien Vantieghem

verantwoordelijke huis aan huis magazine

Chris Leclercq

ledenverantwoordelijke

Johan Waegeman

Jongerenverantwoordelijke

Lieven Vanderstappen

Nele De Block

Roger Van Bael

Lieven Stassijns

Jean De Block

Geert Deschoolmeester