#Respect thema in N-VA campagne Merchtem - voorstelling kandidaten

Merchtem, 20 juni 2018

Groepsfoto

Het bestuur van N-VA Merchtem vulde onlangs zeven belangrijke plaatsen op de kieslijst voor oktober 2018 in. 

Tom Van Gestel (51 jaar- derde van links) zal de N-VA lijst trekken. Tom is Sales Manager bij een fabrikant van professionele handcare voor België en Luxemburg en woont in Lt. De Windestraat in Merchtem centrum. In zijn vrije tijd gaat zijn aandacht naar voetbal, geschiedenis, actualiteit en politiek. Mobiliteit en leefbaarheid zijn aandachtspunten die Tom nauw aan het hart liggen. De uitwerking van een degelijk en realistisch mobiliteitsplan met aandacht voor ALLE weggebruikers, handelaars en bewoners is één van zijn topprioriteiten. Daarnaast wil Tom de kloof tussen bevolking en gemeentebestuur verkleinen,door een man te zijn van het volk, te luisteren en kordaat te handelen met respect voor iedereen.

Tom wordt gesteund door huidig afdelingsvoorzitter Lieve Vanderstraeten (66 jaar - tweede van links) op plaats twee. Lieve woont in Peizegem (Holbeek). Lieve is gepensioneerd en in haar vrije tijd is zij vooral bezig met koken en bakken, fietstochten, reizen en haar kleinkinderen. Dossiers rond taal en cultuur en woonfaciliteiten voor gezinnen en ouderen liggen haar nauw aan het hart.

Reinhoud De Bosscher (derde van rechts) zal de top drie vervolledigen. Reinhoud is 19 jaar woont in de Kalkovenlaan en is student rechten aan VUB. Zijn bezorgdheden voor onze gemeenten zijn de problematieken en noden die ons dagelijks bezighouden : verstedelijking van onze gemeente en bijhorende verfransing, mobiliteit en cultuur waar dialoog en inclusie van iedere inwoner, jong en oud centraal staat.

De vierde plaats zal ingenomen worden door Marc Wouters (58 jaar - eerste van rechts). Marc woont in de Middelstraat in Peizegem. Marc is vertegenwoordiger in gereedschappen en machines. Hij engageert zich o.a. als bestuurslid en penningmeester van onze N-VA afdeling en van V.C. Den Boskant en is actief binnen de Vrienden Senioren. Sport, cultuur en uitwerking van beleidsplan om het Vlaams karakter van onze gemeente te behouden zijn dossiers die Marc nauw aan het hart liggen

Chris Leclercq – Vander Elst (69 jaar - tweede van rechts) uit Hamme zal de vijfde plaats innemen op de N-VA lijst. Chris woont in de St.Guduladreef in Hamme. Haar vrije tijd spendeert Chris graag aan zee of het maken van City trips en de zorg voor kleinkinderen. De welzijnsproblematiek is haar werkveld o.a. armoede en verdoken eenzaamheid, respect voor ieder individu ongeacht zijn geaardheid. Dossiers zoals veiligheid, mobiliteit met aandacht voor zwakke weggebruikers en respect voor onze taal en tradities zijn extra focuspunten.

Lieven Stassijns (58 jaar - eerste van links) uit Bollebeek zal als uittredend gemeenteraadslid de 14e plaats innemen. Beroepshalve is Lieven huisarts en reizen is zijn grootste hobby. Een verstandig veiligheidsbeleidsplan is voor Lieven een absolute topprioriteit. Voor Lieven is veiligheid geen zaak van politie  en justitie alleen. Het gaat om een collectieve  verantwoordelijkheid van burgers en overheid.  Burgers zijn een onmisbare  partner in de strijd tegen criminaliteit en overlast. Zij kennen hun buurt immers als geen ander. 

Jean De Block (65 jaar - midden op de foto) is momenteel OCMW raadslid en rasechte Merchtemnaar. Jean zal de N-VA lijst duwen. Jean woont in de Huttert en is vrijwilliger in verschillende verenigingen en nauw betrokken bij het verenigingsleven in onze gemeente. Jean voelt zich nog jong om ter plaatse dingen te veranderen. Zo denkt hij onder andere aan het realiseren van de OMA route die er zal voor zorgen dat onze kinderen veiliger naar school  kunnen fietsen. De verstedelijking en verfransing vervolledigen de top 3 van topprioriteiten voor Jean.

N-VA Merchtem gaat voor een opbouwend, open en positief beleid ten dienste van iedereen uit Merchtem, Peizegem, Brussegem en Hamme. De rode draad en het thema in ons programma is dan ook niet voor niets #Respect.